Drumliinit

Drumliinit ovat pitkänomaisia moorenikerrostumia, jotka ovat muodostuneet jään alla. Drumliinit sijaitsevat mannerjäätikön liikkeen kulkusuunnassa, ja niitä esiintyy usein joukoittain. Ne ovat muutamia satoja metrejä pitkiä ja 5-10 metriä korkeita.

Drumliineille läheistä sukua oleva moreenimuodostuma on fluting-selänteet, jotka ovat pienempiä ja sijaitsevat samassa kulkusuunnassa. Vaasan saaristossa ja Västerbottenissa esiintyy drumliineja ja flutingeja, mutta niitä ei ole Korkean Rannikon alueella.

Drumliinit voivat muodostua kokonaan moreenista tai niillä voi olla kalliosydän. Ne ovat kehittyneet jäätikön alla moreeniaineksen eroosion, kulkeutumisen ja kerrostumisen avulla. Muodostuman pituus heijastaa jäätikön kulkunopeutta.

Drumliinit

Drumliineilla on valaanselän muotoisia, ja niillä on suojasivu ja vastasivu aivan kuten silokallioilla. Kuitenkin toisin kuin silokallioilla niiden vastasivu on lyhyempi. Suojasivu on pitkulainen. Drumliinin muotoa tutkimalla voi siis päätellä jään kulkusuunnan.

Lähde: Botnia-Atlantica Maailmanperintö yhteistyössä 63°N, Botnia Atlantica