Ribbed-tyypin poikittaiset moreeniselänteet

Ribbed-moreenit, tai Rogen-moreenit, ovat kumpumoreenien alaryhmä, joille luonteenomaista ovat pääosin jään kulkusuuntaan nähden kohtisuorat epäsäännölliset selänteet. Voittopuolisesti Ribbed-tyypin moreenit ovat viimeistä jään sulautumisvaihetta vanhempia. Ne koostuvat useimmiten pohjamoreeneista tai moreenisorasta ja ne ovat muodostuneet subglasiaalisesti oletettavasti samassa vyöhykkeessä drumliinien kanssa. Ribbed-tyypin moreeniselänteitä esiintyy Valassaarilla, Mikkelinsaarilla ja Köklotissa.

Valsörarna

Kuva 2: Ribbed-moreenit, Valasaaret.

Poikittaiset Ribbed-tyypin pohjamoreeniselänteet ja drumliinit muodostuivat mannerjään alla n. 200 - 700 km jäänreunan sisäpuolella n. 12 000 - 11 000 vuotta sitten. Tuolloin Pohjanlahden alue täyttyi suurista jääkielekkeistä, ja jää liikkui suunnilleen etelä-kaakko-suunnassa, mikä ilmenee uurteista ja drumliineiden määrästä.

Kumpumoreenit

Termiä kumpumoreenit käytetään kuvaamaan kaiken tyyppisiä moreenikumpareita. Niiden leikkaukset ja leikkausten dokumentointi antavat pohjan tarkempaan luokitteluun. Kumpumoreeneja esiintyy yleensä laaksoissa ja alavilla mailla. Epäsääntöiset suuntautumattomat kummut ja pienet selänteet ovat tavallisesti 5-20 m:n korkuisia ja muodostavat mosaiikkimaisen maastokuvion siellä, missä ne ovat järvien, lampien ja soiden rajaamia. Merenkurkun saaristossa ne ovat syntyneet sulaneen ja ohentuneen jäänreunan alla. Kumpumoreenit ovat yleensä karkearakeista moreenia. Suurin osa kumpumoreeneista on syntynyt jäätikön viimeisessä sulamisvaiheessa. Joissakin kohteissa railojen ja rakojen aseman voidaan olettaa näkyvän kumpareiden muodoissa. Merenkurkun alueella ei esiinny laajoja kumpumoreenialueita.

Ribbed-moreenit

Kuva 2: Ribbed- moreenien muodostuminen

Merenkurkun saariston lohkareiset moreenialueet ovat silmiinpistäviä. Jotkut lohkareista ovat valtavia siirtolohkareita, joita mannerjää tai yksittäiset ajelehtivat jäävuoret ovat voineet kuljettaa mukanaan Yoldia-merivaiheessa tai Ancylus-järvivaiheessa. Graniittikivilajit ovat yleensä kuutiomaisesti rakoilevia, joten mannerjää irrotti tuolloin kallioperästä helposti suuriakin paaseja ja siirtolohkareita. Tämä lohkareinen moreenimaasto edustaa nuorimpia moreenikerrostumia ja moreeneita alueella.

Lähde: Botnia-Atlantica Maailmanperintö yhteistyössä 63°N, Botnia Atlantica