Merenkurkun maailmanperintöneuvottelukunta

Neuvottelukunnan tehtävät

1) Laatia alueen kehittämisstrategia ja sen toimenpideohjelma.
2) Seurata ja edistää kehittämisstrategian toteuttamista.
3) Ylläpitää ja edistää yhteyksiä Korkea Rannikkoon ja muihin pohjoismaisiin maailmanperintökohteisiin.
4) Tehdä Merenkurkun saariston maailmanperintöaluetta tunnetuksi alueella, kansallisesti ja kansainvälisesti.
5) Sopia työnjaosta eri osapuolten kesken esimerkiksi perustamalla eri teemaryhmiä.
6) Seurata monipuolisesti alueen geologista, ekologista, taloudellista ja sosiaalista kehitystä.
7) Seurata, että hakemusvaiheessa viranomaisten ja kuntien yhteisesti antamaa aiesopimusta noudatetaan maailmanperintöalueen hallinnoinnissa ja kehittämisessä.

Neuvottelukunnan jäsenet

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii kunnanjohtaja John Erickson ja sihteerinä Maria Backman. Neuvottelukunnalla on yhteensä 26 jäsentä eri tahoista.

Neuvottelukunta on asettanut monta työryhmää, joiden tehtävät ovat esimerkiksi markkinointi, infra-struktuuri, maankäyttö ja yhteistyö Korkea Rannikon kanssa.

Neuvottelukunnan työvaliokunta

Maailmanperintöneuvottelukunnalla on työvaliokunta, johon kuuluu maailmanperintökoordinaattori Susanna Lindeman Metsähallitukselta ja neuvottelukunnan puheenjohtaja. Työvaliokunnan tehtävä on valmistella neuvottelukunnan kokoukset.