Työryhmät

Maailmanperintöneuvottelukunta on asettanut

Maankäyttöryhmä

Vastuutaho: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Maankäyttöryhmä aloitti työnsä vuoden 2007 alussa. Ryhmän tehtävä on lainsäädännön soveltaminen maailmanperintöalueella esimerkiksi maisemasuojelun kehittämistöissä.

Puheenjohtaja: Leena Rinkineva-Kantola, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Sihteeri: Anna-Kaisa Prinkkilä, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Jäsenet:
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Vaasan kaupunki
Korsnäsin kunta
Maalahden kunta
Vöyri-Maksamaan kunta
Mustasaaren kunta
Pohjanmaan liitto
Geologian tutkimuskeskus
Metsähallitus
Museovirasto
maanomistajien edustaja

Yhteistyöryhmä Korkearannikko - Merenkurkun saaristo

Vastuutaho: Metsähallitus

Yhteistyöryhmä Korkearannikko - Merenkurkun saaristo piti ensimmäisen kokouksensa 18.1.2008. Ryhmän päätehtävä on edistää yhteistyötä maailmanperinnön kahden osa-alueiden välillä.

Jäsenet:
Olav Jern, Pohjanmaan liitto
Pertti Sevola, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Susanna Lindeman, Metsähallitus
Ann-Sofi Backgren, Korsnäsin kunta
Rurik Ahlberg, Mustasaaren kunta
Sten-Olov Altin, Västernorrlandin läänihallitus
Micael Melander, Kramforsin kunta
Leif Lindholm, Örnsköldsvikin kunta
Britt-Marie Lindström, Västernorrlandin lääninhallitus
Milly Lundstedt, Västernorrlandin lääninhallitus