Maailmanperintökriteerit

Edellytyksenä maailmanperintöluetteloon nimeämiselle on, että kohde täyttää maailmanperintökomitean vahvistaman kriteeristön. Tärkeää on suojeltavien arvojen koskemattomuus ja niiden riittävän suojelun varmistaminen kunkin maan kansallisen lainsäädännön perusteella.

Luonnonperintökohteen tulee täyttää yksi tai useampia seuraavista kriteereistä (kriteerit I-VI koskevat kulttuuriperintökohteita):

VII. Kohteen tulee edustaa merkittävää käynnissä olevaa ekologista tai biologista prosessia maa- tai vesiekosysteemien ja eläin- ja kasvilajien kehityksessä.

VIII. Kohteen tulee edustaa merkittävää käynnissä olevaa geologista prosessia tai muutoin olla fyysisiltä piirteiltään ainutkertainen luonnonpaikka tai alue.

IX. Kohteen tulee sisältää ainutkertaisia luonnonilmiöitä tai olla esimerkki poikkeuksellisen luonnonkauniista ja esteettisesti poikkeuksellisen tärkeästä paikasta.

X. Kohteen tulee olla merkittävä maapallon biologisen monimuotoisuuden turvaamisen kannalta kuten tärkeiden uhanalaisten eliölajien asuinpaikka.

Korkea Rannikko ja Merenkurkku on otettu maailmanperintöluetteloon saman kriteerin VIII perusteella. Päätöstään maailmanperintökomitea perusteli seuraavasti:

”The High Coast is one of the places in the world that is experiencing isostatic uplift as a result of deglaciation. Isostatic rebound is well-illustrated and the distinctiveness of the site is the extent of the total isostatic uplift wich, at 286 m , exceeds others.The site is the “type area” for research on isostacy, the phenomenon haivng been first recognised and studied there”

“The Kvarken Archipelago with its 5600 islands and surrounding sea is of exceptional geological value for two main reasons. First, it is an area of rapid glacio-isostatic uplift with rates that are among the highest in the world. The uplift is ongoing and is associated with major changes in the water bodies in post glacial times. The Kvarken, along with the existing High Coast, its Swedish equivalent on the west coast of the Gulf of Bothnia, are key areas for the understanding of the processes of crustal response to the melting of the continental ice sheet. Second, the Kvarken area possesses a distinctive array of glacial depositional landforms, such as De Geer moraines, which add to the variety of glacial landscapes features in the region and reinforce the previous validity of the High Coast inscription.”