Maailmanperintöluettelo

YK:n järjestön UNESCO:n tavoitteena on tehdä tunnetuksi ja säilyttää tuleville polville ihmiskunnan kulttuuri- ja luonnonperintöä. Maailmanperintöluettelo käsittää 936 kohdetta (2011), jotka maailmanperintökomitea on arvioinut yleismaailmallisesti arvokkaiksi. Näistä kohteista 725 on kulttuuriperintökohteita, 183 luonnonperintökohteita ja 28 yhdistettyjä kohteita yhteensä 153 maassa. Maailmanperintöluettelon kohteiden määrä kasvaa joka vuosi. Tällä hetkellä Suomessa on 6 kulttuuriperintökohdetta. Päätös Merenkurkun saariston nimeämisestä Suomen ensimmäiseksi luonnonperintökohteeksi tehtiin maailmanperintökomitean vuosikokouksessa 9.-16. heinäkuuta 2006 Vilnassa, Liettuassa.