Metsät

Merenkurkun metsä on niin kutsuttua primaarimetsää. Se on hyvin ainutlaatuista, sillä tämän tyyppistä metsää löytyy vain muutamasta harvasta paikasta koko maailmassa! Primaarimetsä tarkoittaa metsää, joka kasvaa ensimmäiseksi maankohoamisen aiheuttaman merestä nousseen maaperän päälle. Siksi se on myös maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen luontotyyppi ja sillä on suuri luonnonarvo.

 

Kuva 1: Stora Segelsörenissä voi selkeästi nähdä primäärisukkession eri vaiheet

Pienemmät pensaat ovat ensimmäinen askel kohti primäärisukkessiometsää. Näihin kuuluu mm. tyrnipensaikko, jota usein tavataan rannan yläosassa, missä on aukeaa ja auringonvaloa on paljon saatavilla. Vadelma, paju, herukka ja korkeampi heinäkasvillisuus kasvavat yleensä yhdessä tyrnin kanssa.

Vähän kauempana rannasta pensaikkoalue loppuu ja alkaa leppien vyöhyke. Näissä valoisissa rantalehdoissa on rehevää kenttäkerrosta, ja siellä viihtyvätkin usein puna-ailakki, mesiangervo, heinät ja muita kukkivia ruohovartisia kasveja.

Kuva 2: Rehevää rantalehtoa, Slåttskär

Koivut alkavat olla yhä tavallisempi näky leppävyöhykkeen yläpuolella. Usein näissä koivumetsissä kasvaa myös pihlajaa, leppää, tuomea, katajaa ja haapaa. Kuuset, jotka kuuluvat sukkession seuraavaan vaiheeseen, alkavat myös hitaasti mutta varmasti levittää juuriaan lehtipuiden sekaan. Monessa tapauksessa voi koivumetsä harventua kokonaan pois ja tilalle saattaa levittäytyä kuusi- tai sekametsä heti leppävyöhykkeen yläpuolelle. Viimeinen primäärisukkessiometsän vaihe on tiheä havumetsä. Vanhat koivut, haapametsiköt ja kuolleet lepät kuuluvat myös siihen. Erittäin vanhat metsät ovat epätavallisia Merenkurkun saaristossa, sillä itse maaperä merenpinnan yläpuolella on historiallisesti katsoen hyvin nuorta. Saaristosta voi kuitenkin löytää vanhoja ja lahoja puita, joissa viihtyy myös monia uhattuja ja harvinaisia hyönteisiä ja sieniä.

Lähteet:

Airaksinen O., Karttunen K. (red.), 1999. Natura 2000 handbok över de finska naturtyperna, ruotsinkielinen käännös (Åhman M. och Stenberg M.) suomenkielisestä painoksesta Natura 2000 – luontotyyppiopas, Suomen ympäristökeskus, Ympäristöopas 46, 194 s. 2001

Hietikko-Hautala T. 2010. Jääkauden jälkinäytös – Merenkurkun saariston maailmanperintö. Waasa Graphics, Vaasa

Rinkineva L., Bader P. 1998. Kvarkens natur. Kvarkenrådets publikationer 10, Vaasa