Hyönteiset ja muut selkärangattomat eläimet

Pinnan alla elää myös paljon selkärangattomia eläimiä. Useimmat niistä saattavat olla maassa elävien hyönteisten, kuten esimerkiksi sudenkorentojen tai surviaissääskien, toukkia. Simpukat, äyriäiset ja monisukasmadot auttavat pohjaa hapettumaan liikkuessaan kaivautumalla ympäriinsä. Ne ovat myös tärkeitä ravinnonlähteitä sekä kaloille että linnuille. Veden laadun ja saastumisasteen voi päätellä näiden selkärangattomien määrästä, sillä ne ovat herkkiä ympäristön muutoksille (ja katoavat veden laadun heikentyessä.)

Kuva 1: Ruskoukonkorento (Aeshna grandis)

Kuva 2: Leväkotilo (Theodoxus fluviatilis)

Kuva 3: Sinisimpukka (Mytilus edulis) (oikealla) ja Leväkotilo (vasemalla)

Liejusimpukka, valkokatka ja kilkki kuuluvat Merenkurkun tavallisimpiin pohjassa eläviin eläimiin. Myös sinisimpukkaa, jonka pohjoisin levinneisyysaste on juuri Merenkurkussa, voi löytyä alueen kovimmista pohjista. Ja koska sinisimpukat ovat haahkojen tärkein elinehto, haahkat eivät periaatteessa pesi Merenkurkun saaristoa pohjoisempana. Sekä valkokatka että kilkki ovat jäännelajeja. Ne olivat alun perin levinneet suuremmalle alueelle, mutta jäätikön sulaessa ja maanpinnan noustessa ne jäivät eristyksiin Itämereen. Molemmat ovat tärkeää ravintoa ahvenelle, härkäsimpulle sekä siialle. Alueelta voi löytää myös erilaisia pohjassa eläviä matoja (esimerkiksi monisukasmatoja), äyriäisiä (jäännemassiainen ja merirokko, jonka pohjoisin elinraja kulkee täällä) sekä kotiloita.

Kuva 4: Merirokko (Amphibalanus improvisus)

Bild 5: Kilkki (Saduria entomon)

Lähteet

Hietikko-Hautala T. 2010. Jääkauden jälkinäytös – Merenkurkun saariston maailmanperintö. Waasa Graphics, Vaasa

Ollqvist S. 2005. Skötsel- och användningsplan för Mickelsörarna-Rödgrynnorna. Länsi Suomen ympäristökeskus 121/2005. Metsähallitus, Vaasa.

Rassi P., Hyväringen E., Juslén A., Mannerkoski l. 2010. Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2010. Ympäristöministeeri ja Suomen ympäristökeskus, Helsinki.

Rinkineva L., Bader P. 1998. Kvarkens natur. Kvarkenrådets publikationer 10, Vaasa