Ilmastonmuutos

YK:n ilmastopaneelin IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) mukaan ilmastonmuutoksen pääsyynä pidetään kasvihuonekaasupäästöjä jotka johtuvat ihmisen toiminnasta. Fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja maapallon metsien tuhoamista pidetään yhtenä suurimmista päästöjen tuottajista. IPCC:n synkimmän teorian mukaan maapallon lämpötila tulee nousemaan 4 astetta ennen vuotta 2100, kun taas optimistisimmat teoriat osoittavat lämpötilannousun olevan 2 astetta. Ilmaston lämpeneminen tulee luultavasti olemaan nopeampaa Suomessa ja muilla pohjoisilla alueilla maapallon eteläisimpiin osiin verrattuna. Suomessa talvi-ilmasto tulee lämpenemään enemmän kuin kesäilmasto, mikä tarkoittaa sitä, että talvet tulevat olemaan vähempi lumisia mutta sateisempia, josta taas voi aiheutua tulvien lisääntymistä.

Kuva 1: Talvi Merenkurkun saaristossa

Kuva 2: Tulva Helsingissä

Merenkurkussa ilmastonmuutos vaikuttaa sekä suolapitoisuuteen että veden lämpötilaan. Ilmastonmuutos aiheuttaa tuulen olosuhteiden muutoksia, jonka seurauksena suolaveden virtaus Merenkurkkuun tulee vähentymään, kun taas alueen nouseva lämpötila nostaa myös vesien lämpötilaa, jolla taas voi olla katastrofaalisia vaikutuksia monille merellisille lajeille. Mm. sinisimpukka (Mytilus sp. edulis) ja rakkolevä (Fucus vesiculosus) ovat häviäviä Merenkurkun avainlajeja. Ilman niitä oletettavasti koko Merenkurkun ekosysteemi häiriintyisi huomattavasti. Veden lämpötilan noustessa vieraiden lajien on myös helpompi valloittaa Merenkurkku, koska ekosysteemi muuttuu niille sopivaksi.

Lähteet

Lundberg, C. et al (2012). Pohjoisen Itämeren vedenalainen luonto : Asioita, jotka tulee ottaa huomioon rannikko- ja merialueiden suunnittelussa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Helsinki.

Putkuri, E., Lindholm, M. & Lyytimäki, J. (red.) (2008). Suomi - Ympäristön tila 2008. SYKE, Helsinki.