Laivaliikenne

Rannikoiden tuntumassa on sekä ammatti- että huviliikennettä. Laivaliikenteen negatiiviset vaikutukset ovat hyvin selkeitä saaristossa, jossa alusten synnyttämä aallokko aiheuttaa pinnan alle suuria pyörteitä ja virtauksia, painetta sekä imua, jotka ovat syynä rantojen eroosioon ja runteluun sekä pehmeiden pohjien ja meriajokasniittyjen vaurioitumiseen.

Vaurioita voidaan pienentää säätelemällä laivaliikenteen nopeuksia ja väyläreittien uudelleensuunnittelulla. Ammatillinen meriliikenne on ympäristöuhka pakokaasupäästöjen, öljyvuotojen ja jätteiden tyhjennyksen vuoksi. Huviveneilyllä on lähinnä paikallisia haittavaikutuksia kuten esimerkiksi pakokaasut, polttoainevuodot, jätteet, potkureista johtuva veden sumentuminen sekä pienet meluhaitat. Huviveneliikenne on aktiivisimmillaan juuri merialueen ollessa biologisesti vilkkaimmillaan, mikä lisää ympäristöhaittojen mahdollisuutta.

Kuva: Rahtialus rannikon edustalla

Lähteet

Lundberg, C. et al (2012). Pohjoisen Itämeren vedenalainen luonto : Asioita, jotka tulee ottaa huomioon rannikko- ja merialueiden suunnittelussa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Helsinki.