Öljypäästöt

Vain 10 % mereen joutuvasta öljystä johtuu suurista öljykatastrofeista. Loput 90 % mereen joutuvasta öljystä aiheutuu toistuvista pienpäästöistä, joita pääsee vuotamaan mereen maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen seurauksena etenkin rannikkoseuduilla. Osa on polttoainesäiliöiden tahallisista tyhjennyksistä johtuvaa, osa sattuu vahingossa veneiden kuljetusten ja tankkausten yhteydessä. Itämeren ja Merenkurkun herkkä ja ainutlaatuinen ekosysteemi on erityisen haavoittuva öljypäästöille. Koska öljy säilyy kauan ekosysteemissä haihtumatta tai katoamatta, se aiheuttaa suuria vahinkoja Itämeren eliöille ja niiden elinympäristölle. Öljystä aiheutuvia vahinkoja on esimerkiksi lintujen vesitiiviin sulkapeitteen häiriintyminen ja rannoilla kasvavien öljyn peittämien kasvien kuoleminen auringonvalon puutteeseen. Öljyn myrkylliset aineet saattavat aiheuttaa jopa lisääntymisongelmia ja solumuutoksia.

Lähteet

Lundberg, C. et al (2012). Pohjoisen Itämeren vedenalainen luonto : Asioita, jotka tulee ottaa huomioon rannikko- ja merialueiden suunnittelussa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Helsinki.

Effekter av oljeutsläpp på Östersjöns natur- Sanering och skydd av naturvärden i Östersjön (OILRISK ja NANNUT)