Rannikoiden hyväksikäyttö

Ruoppauksen ja kovien ja kestävien rakennusmateriaalien käyttö aiheuttaa muutoksia rannoilla ja merenpohjissa. Vierasvenesatamat, lauttalaiturit, yleiset uimarannat, sillat, toistuvat ruoppaukset ja pengerrykset aiheuttavat veden samenemista, joka edelleen häiritsee pinnan alla olevaa elämää. Ne saattavat myös häiritä veden virtausta ja lisätä sedimentaatiota, joka vaikuttaa veden hapensaantiin ja eläinten liikkumiseen. Myös vesiskootterit ja moottoriveneet häiritsevät vedenalaista elämää aiheuttamansa melun vuoksi.

Kuva 1: Yleinen uimaranta

Kuva 2: Venesatama

Kuva 3: Ranta-asutusta

Lähteet

Lundberg, C. et al (2012). Pohjoisen Itämeren vedenalainen luonto : Asioita, jotka tulee ottaa huomioon rannikko- ja merialueiden suunnittelussa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Helsinki.