Vesiviljely

Vesiviljelyllä tarkoitetaan kalojen, äyriäisten sekä levien kasvatusta kaupalliseen käyttötarkoitukseen. Kalanviljely aiheuttaa ympäristöhaittoja, sillä kalojen rehusta jää veteen ravinteita, samoin kuin kalojen ulosteesta, jotka yhdessä edesauttavat rehevöitymistä. Toisaalta simpukkaviljelmät saattavat olla ympäristön suojelulle edullisia, sillä simpukat suodattavat vedestä hiukkasia sitä kirkastaen. Itämerellä tätä tapaa ei kuitenkaan pidetä kustannustehokkaana, sillä simpukoiden jätösten sedimentoituminen ja hapenkulutus tekevät viljelmistä kannattamattomia.

Kuva 1 ja 2: Simpukanviljelyä Ahvenanmaalla

Lähteet

Lundberg, C. et al (2012). Pohjoisen Itämeren vedenalainen luonto : Asioita, jotka tulee ottaa huomioon rannikko- ja merialueiden suunnittelussa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Helsinki.