Vieraslajit

Uusi laji voi levitä Merenkurkkuun joko tahallisesti tai tahattomasti. Lajien leviämisellä voi olla negatiivisia vaikutuksia ekosysteemiin: uudet lajit saattavat aiheuttaa kilpailua elintilasta ja ravinnosta vanhojen lajien kanssa, tai ne saattavat levittää sairauksia tai loisia. Eräs laji, jolla voi tulevaisuudessa olla negatiivisia vaikutuksia Merenkurkun ekosysteemiin, on nimeltään vaeltajasimpukka (Dreissena polymorpha). Sen leviäminen vaikeuttaa muiden lajien ravinnonsaantimahdollisuuksia ja vie muilta lajeilta elintilaa.

On kuitenkin olemassa myös sellaisia vieraslajeja, joilla on positiivinen vaikutus ekosysteemiin. Yksi esimerkki tällaisesta lajista on amerikanmonisukasmato (Marenzelleria), joka torjuu joitain rehevöitymisen haittavaikutuksia kaivautumalla pohjasedimenttiin luoden sinne pieniä hapesta täyttyviä käytäviä.

Kuva: Vaeltajasimpukka (Dreissena polymorpha)

Lähteet

Lundberg, C. et al (2012). Pohjoisen Itämeren vedenalainen luonto : Asioita, jotka tulee ottaa huomioon rannikko- ja merialueiden suunnittelussa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Helsinki.