Maailmanperintölogo ja graafinen profiili

Alueen markkinointia varten on tehty oma graafinen ilme ja logo, jota voi käyttää myös kaupallisissa yhteyksissä. Logo kertoo alueen maiseman erikoispiirteistä: matalista ja kivisistä merenlahdista, fladoista ja kluuvijärvistä. Logoa saavat käyttää maksutta kaikki yhteistyötahot ja alueen yrittäjät anomuksen perusteella. Päämääränä on, että logoa käytettäisiin kaikissa yhteyksissä, missä Merenkurkun maailmanperintökohdetta tuodaan esille.

Alueen graafinen ohjeisto neuvoo, miten logoa, tekstiä, kuvia ja värejä käytetään. Tavoitteena on, että yhteistyötahojen maailmanperintökohteesta tuottama informaatio on yhtenäistä paitsi laadultaan myös ulkoasultaan. Lisää tietoja logosta saa Asiakaspalvelusta/Kent Nedergård ouh. 50 346 6200 tai sähköposti info(at)kvarken.fi.

Melkein 100 yrittäjällä on Merenkurkun maailmanperintölogon käyttöoikeus, mutta myös kaikilla maailmanperinnön kunnilla, Metsähallituksella ja Maailmanperintöneuvottelukunnan jäsenillä. Logon käyttöoikeus on myönnetty niin avaimenperille kuin risteilyillekin.

Alueen virallinen nimi on High Coast/Kvarken Archipelago (Korkea Rannikko/Merenkurkun saaristo). Alueelle on suunniteltu oma logo. UNESCO:n virallista maailmanperintölogoa saa käyttää vain virallisissa ja ei-kaupallisissa yhteyksissä. Sen käyttöä valvoo Metsähallitus.