Nyheter

 • 19.12.2018

  Världsarvsprojektet Lystras nyhetsbrev 3

  Interreg Botnia-Atlantica projektet Lystra - upplysning och upplevelser i världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård har publicerat sitt tredje nyhetsbrev. Läs det här!  Läs mera

 • 14.09.2018

  Lystra nyhetsbrev 2

  Botnia-Atlantica projektet Lystra publicerar sitt andra nyhetsbrev.   Läs mera

 • 25.06.2018

  Flera omkullfallna träd längs Kvarkens naturstigar

  Midsommaraftonens storm fällde flera träd längs Kvarkens naturstigar. Speciellt längs Björkö-Panike vandringsled och Bodvattnet runt. Röjningsarbete i gång. Läs mera

 • 09.05.2018

  Lystras nyhetsbrev 1

  Botnia-Atlantica projektet Lystra har släppt sitt första nyhetsbrev. Lystra handlar om information och upplevelser i världsarvet och nyhetsbrevet kan du läsa här. Läs mera

 • 17.04.2018

  Nytt avtal mellan kommunerna och Forststyrelsen förstärker världsarvssamarbetet i Kvarkens skärgård

  Målet med samarbetsavtalet är att långsiktigt samordna kommunernas och statens årliga finansiering för marknadsföring, kundtjänst, infrastruktur, undervisning och andra utvecklingsåtgärder i världsarvet Kvarkens skärgård. Läs mera

 • 09.02.2018

  Resultaten från den första besökarundersökningen för Finlands världsarv är klara

  Resultaten från den första besökarundersökningen för Finlands världsarv är klara Läs mera

 • 30.10.2017

  Världsarvet Kvarkens skärgård har nöjda besökare

  Under sommarsäsongen 2017 genomfördes det en besökarundersökning i världsarvet Kvarkens skärgård. Det var den andra undersökningen i ordningen, den första gjordes för 7 år sedan. Den här undersökningen fokuserade på besökarnas åsikter om världsarvet och olika friluftslivstjänster, t. ex naturstigar. Läs mera

 • 08.09.2017

  Grundstensmurning av Världsarvsporten

  Läs mera

 • 22.12.2016

  Världsarvets jubileumsår firades tillsammans med 69 samarbetsparter

  Världsarvet Kvarkens skärgård fyllde 10 år detta år och jubileumsåret var fyllt av lyckade evenemang. Jubileet märktes under året i radion, på teatern och ute i världsarvets byar. Läs mera

 • 27.09.2016

  Den nordiska världsarvsföreningen grundades i Thingvellir, Island

  Sedan 1995 har de nordiska världsarven delat erfarenheter kring skötseln av de egna världsarvsobjekten på en årlig konferens. Den tjugoåriga historien har visat att internationellt samarbete och genomatt lära av varandra ger ovärderliga resurser till utvecklande av de egna besöksmålen och höjande av den egna kompetensen. Läs mera

1 2 3 4 5 17