Nyheter

 • 14.09.2018

  Lystra nyhetsbrev 2

  Botnia-Atlantica projektet Lystra publicerar sitt andra nyhetsbrev. Läs om vägledningsplanering, den  Läs mera

 • 25.06.2018

  Flera omkullfallna träd längs Kvarkens naturstigar

  Midsommaraftonens storm fällde flera träd längs Kvarkens naturstigar. Speciellt längs Björkö-Panike vandringsled och Bodvattnet runt. Röjningsarbete i gång. Läs mera

 • 09.05.2018

  Lystras nyhetsbrev 1

  Botnia-Atlantica projektet Lystra har släppt sitt första nyhetsbrev. Lystra handlar om information och upplevelser i världsarvet och nyhetsbrevet kan du läsa här. Läs mera

 • 17.04.2018

  Nytt avtal mellan kommunerna och Forststyrelsen förstärker världsarvssamarbetet i Kvarkens skärgård

  Målet med samarbetsavtalet är att långsiktigt samordna kommunernas och statens årliga finansiering för marknadsföring, kundtjänst, infrastruktur, undervisning och andra utvecklingsåtgärder i världsarvet Kvarkens skärgård. Läs mera

 • 09.02.2018

  Resultaten från den första besökarundersökningen för Finlands världsarv är klara

  Resultaten från den första besökarundersökningen för Finlands världsarv är klara Läs mera