Nyheter

  • Delta i ett diskussionstillfälle angående världsarvet Kvarkens skärgård!

    Vill du veta hur det står till i världsarvet och påverka kommande års satsningar i Kvarkens skärgård? Läs mera

  • Resultat av enkäten för allmänheten gällande världsarvet Kvarken skärgård

    106 personer (94 på finska, 12 på svenska och 0 på engelska) svarade på enkäten. Över hälften (66 %) visste innan de svarade på enkäten att Kvarkens skärgård finns på Unescos världsarvslista. 88 % av de som svarade tyckte att skärgårdens världsarvsstatus har en viktig eller en mycket viktig betydelse... Läs mera