Lystra - upplysning och upplevelser i världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård

Vad är Lystra? 


Höga Kusten i Sverige och Kvarkens skärgård i Finland bildar tillsammans ett unikt världsarvsområde, den bästa platsen i världen för att uppleva och förstå landhöjningen efter den senaste istiden. I det EU-finansierade gränsöverskridande projektet Lystra ska Finland och Sverige tillsammans med sina projektpartners utveckla det gemensamma världsarvsområdet under perioden 1.1.201831.12.2020.


I projektet betonas 

vägledningsplanering, uppdaterad expertinformation om områdets geologi, moderna digitala lösningar och att samla världsarvspublikationer och material på en plats. Efter projektet kommer vi till exempel att ha en vägledningsplan, geologiska animationer och en gemensam portal som innehåller en interaktiv världsarvskarta och en databank för världsarvsmaterial och publikationer. 

 

Alla de ovan beskrivna delarna stärker bilden av det gemensamma, unika världsarvsområdet och tar världsarvet närmare invånare, besökare och entreprenörer i området.


Läs mer om vad som är på gång i projektet i nyhetsbrevet till höger.