Geologiska naturstigar

Längs vandringsleder och naturstigar i Kvarkenområdet kan man bekanta sig med geologi på ett mångsidigt sätt. Närmare bestämt erbjuder alla 13 stigar i området spår av geologiska processer som format, eller som ännu formar, Kvarkens skärgård.

Man kan även bekanta sig med geologiska objekt längs vandringslederna och naturstigarna  med hjälp av det Flash-baserade användargränssnittet (kräver Flash Player 10), samt genom att bläddra i (och skriva ut) broschyrer under rubriken Filer och referenser. Broschyrerna innehåller även geologiska kartor över områdena. Filerna är relativt stora (ca 40 mB) så nedladdningen kan ta en stund.