Utbildningsmaterial

Undervisningsmaterialet är indelat i sex teman:

 1. Berggrund
 2. Istid
 3. Landhöjning
 4. Landskap
 5. Kultur
 6. Världsarv

Dessa teman är alla uppdelade i faktablad, elevuppgifter och lärarhandledning. Kom ihåg, börja med att bekanta dig med handledningen till utbildningsmaterialet! Där finns handfasta råd om hur du ska använda materialet i undervisningen.

Under Presentationer och Manus finns det även PowerPoint-presentationer med bilder och tillhörande manus, dessa är indelade i:

 1. Ett gemensamt världsarv, som beskriver världsarvet
 2. Höga Kusten
 3. Kvarkens skärgård
 4. Landskapets geologiska utveckling
 5. Istid och landhöjning
 6. Människan och havet
 7. Flora och fauna

Materialet har tagits fram under Kvarkenrådets projekt  "Världsarv i samverkan - 63 grader nord" och som finansierades av EU-programmet Botnia-Atlantica