Name Sort in descending order   Author Sort in descending order   Year Sort in descending order   Printing Place Sort in descending order   ISBN Sort in descending order   Language Sort in descending order   Publisher Sort in descending order   Type Sort in descending order    
Östersjön Seppo Keränen 1996 Porvoo 951-0-21341-1 SVE WSOY Kuvakirja
Luonnonharrastajan FIN - lakeuksilta aarniometsiin Seppo Parkkinen 2002 Porvoo 951-35-6624-2 FIN Weilin+Göös Oy Tietokirja
Vaasa-Vasa Risto Jalonen 2002 Vaasa 951-98343-2-X FIN/SVE/ENG Waasa Graphics Oy Kuvakirja
Sundoms historia 1 Bertel Nygård 1994 Vaasa 951-9358-96-X SVE Vaasan kaupunki Tietokirja
Kvarkens folk Mary-Ann Gröhn 2007 Helsinki 978-952-5054-29-1 SVE Taiteen edistämiskeskus Kuvakirja
Österbotten Lennart Pensar, Calr Estlander, Ragnar Bäck, Arne Appelgren, Kur 1960 SVE Svensk-Österbottniska Samfundet Tietokirja
Haliaeetus albicilla Eero Murtomäki, Seppo Lammi, Ari Valkola, Juhani Koivusaari 2001 Vaasa 952-91-4037-1 FIN/SVE/ENG Seppo Lammi Kuvakirja
Från havsbotten till bysamhälle Kurt A. West 1988 Vaasa 952-91-3726-5 SVE Ryhmä kotiseutututkijoita Tuovilasta ja sen ympäristöstä Tietokirja
I fädrens spår 50 år av hembygdsverksamhet Maj-Len Vestergård, Kaj-Erik Pått, Lisen Stolpe, Birgitta Berg 2009 Vaasa 978-952-92-4117-0 SVE Replot skärgårds hembygdsförening r.f. Tietokirja
Saaristoympäristöt - nykytila, ongelmat ja mahdollisuudet Mikael von Numers 2001 Turku 951-53-2380-0 FIN Pohjoismaiden Saaristoyhteistyö Tietokirja
Opetus- ja kulttuuriministeriö/Kulttuuri- ja taidepolitiikan osa 2015 978-952-263-353-8 Suomi, svenska Opetus- ja kulttuuriministeriö
Vaasan saaristo/Vasa skärgård I Tapio Osala 1988 Vaasa 951-99823-1-0 SVE/FIN O&G Kustannus Tietokirja
Vaasan saaristo/Vasa skärgård II Tapio Osala 1988 Vaasa 951-99823-2-9 SVE/FIN O&G Kustannus Tietokirja
Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen kävijätutkimus 2009 Anna Meriruoho 2010 Vaasa 978-952-446-775-9 FIN Metsähallitus Faktabok
Metsät Pohjanmaan rannikolla/Kustskog i Österbotten Kristian Karlsson 1999 Vaasa 951-40-1669-6 FIN METLA, Kannuksen tutkimusasema Tietokirja
Puistoja Vaasassa ja Uumajassa Christine Bonn, Anders Enetjärm, Karin Eriksson, Karin Hanno, An 2004 Vaasa 952-99282-1-1 FIN Merenkurkun neuvosto Tietokirja
Merenkurkun neuvosto 25 vuotta Stig Björkas 1997 Vaasa 951-97750-0-5 FIN Merenkurkun neuvosto Tietokirja
Jääkauden jälkinäytös Tiina Hietikko-Hautala 2010 Vaasa 978-952-257-093-2 FIN Merenkurkun maailmanperintöneuvottelukunta Tietokirja
Mickelsörarna Marita Bagge 1996 Vaasa 951-8902-59-3 SVE Maxmo Hembygdsförening Tietokirja
Hammarbandet - en bok om Österbottens allmogebätar Gösta Årgen 1998 Vaasa 951-97401-1-2 SVE Maalahden museoyhdistys Tietokirja
View first 20 View previous 20 Displaying 1 to 20 of 50 View last 20
Export as CSV