Name Sort in ascending order   Author Sort in ascending order   Year Sort in ascending order   Printing Place Sort in ascending order   ISBN Sort in ascending order   Language Sort in ascending order   Publisher Sort in ascending order   Type Sort in ascending order    
Besökarundersökning på världsarvet Kvarkens skärgård 2009 Anna Meriruoho 2010 Vaasa 978-952-446-776-6 SVE Fortstyrelsen Faktabok
Förminnen i Österbotten - från neandertalare till sockenbor Mikael Herrgård, Peter Holmblad 2005 Vaasa 952-5496-22-8 SVE Förlagsaktiebolaget Scriptum Tietokirja
Norrskär Hans Hästbacka 1993 Vaasa 951-8902-40-2 SVE Förlagsaktiebolaget Scriptum Tietokirja
Hautala, Tiina 2015 978-952-7100-05-9 Suomi, Svenska Haamu Kustannus
Söderuddens skärgård 2 Bertil West 2007 Vaasa 978-952-92-3058-7 SVE Hembygdsinverteringsgruppen i Söderudden Tietokirja
Farlederna berättar - Gamla sjökartor över Finlands skärgårdar Ulla Ehrensvärd, Kurt Zilliacus 1998 Porvoo 951-52-1688-5 SVE Konstsamfundet - Söderströms Karttakirja
I storm och i stiltje - Rönnskärs losstation 1752-1983 Viking Söderholm 2001 Vaasa 952-91-3271-9 SVE Kotiseutuhistorian tutkimusryhmä Bergössä Tietokirja
Lappajärvi - yhteistyöllä vesistöt kuntoon Liisa Maria Rautio 2002 Vaasa 952-11-1317-0 FIN Lappajärvi Life-projekti, Länsi-Turunmaan ympäristökeskus Tietokirja
Öuran Susanne Semskar 1993 Pietarsaari 952-90-4538-7 SVE Larsmo Hembygdsförening r.f. Tietokirja
Larsmo - en skänk från havet Hans Appel, Peter Appel, Lars Haglund, Ulrika Rudbäck 1992 Pietarsaari 952-90-3945-X SVE Larsmo kommun och respektive upphovsrättsinnehavare Tietokirja
Hammarbandet - en bok om Österbottens allmogebätar Gösta Årgen 1998 Vaasa 951-97401-1-2 SVE Maalahden museoyhdistys Tietokirja
Mickelsörarna Marita Bagge 1996 Vaasa 951-8902-59-3 SVE Maxmo Hembygdsförening Tietokirja
Jääkauden jälkinäytös Tiina Hietikko-Hautala 2010 Vaasa 978-952-257-093-2 FIN Merenkurkun maailmanperintöneuvottelukunta Tietokirja
Puistoja Vaasassa ja Uumajassa Christine Bonn, Anders Enetjärm, Karin Eriksson, Karin Hanno, An 2004 Vaasa 952-99282-1-1 FIN Merenkurkun neuvosto Tietokirja
Merenkurkun neuvosto 25 vuotta Stig Björkas 1997 Vaasa 951-97750-0-5 FIN Merenkurkun neuvosto Tietokirja
Metsät Pohjanmaan rannikolla/Kustskog i Österbotten Kristian Karlsson 1999 Vaasa 951-40-1669-6 FIN METLA, Kannuksen tutkimusasema Tietokirja
Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen kävijätutkimus 2009 Anna Meriruoho 2010 Vaasa 978-952-446-775-9 FIN Metsähallitus Faktabok
Vaasan saaristo/Vasa skärgård I Tapio Osala 1988 Vaasa 951-99823-1-0 SVE/FIN O&G Kustannus Tietokirja
Vaasan saaristo/Vasa skärgård II Tapio Osala 1988 Vaasa 951-99823-2-9 SVE/FIN O&G Kustannus Tietokirja
Opetus- ja kulttuuriministeriö/Kulttuuri- ja taidepolitiikan osa 2015 978-952-263-353-8 Suomi, svenska Opetus- ja kulttuuriministeriö
View first 20 Displaying 21 to 40 of 50 View last 20
Export as CSV