Name Sort in descending order   Author Sort in descending order   Year Sort in descending order   Printing Place Sort in descending order   ISBN Sort in descending order   Language Sort in descending order   Publisher Sort in descending order   Type Sort in descending order    
Björkö - en värld i Kvarken Svenolof Karlsson 1996 Vaasa 952-90-5899-3 SVE Björkö hembygdsforskare Tietokirja
Björkö - en värld i Kvarken II Karin Dahlström 2009 Vaasa 978-952-92-6290-8 SVE Björkö hembygdsforskare Tietokirja
I fädrens spår 50 år av hembygdsverksamhet Maj-Len Vestergård, Kaj-Erik Pått, Lisen Stolpe, Birgitta Berg 2009 Vaasa 978-952-92-4117-0 SVE Replot skärgårds hembygdsförening r.f. Tietokirja
Söderuddens skärgård 2 Bertil West 2007 Vaasa 978-952-92-3058-7 SVE Hembygdsinverteringsgruppen i Söderudden Tietokirja
Vaasan saaristo/Vasa skärgård I Tapio Osala 1988 Vaasa 951-99823-1-0 SVE/FIN O&G Kustannus Tietokirja
Vaasan saaristo/Vasa skärgård II Tapio Osala 1988 Vaasa 951-99823-2-9 SVE/FIN O&G Kustannus Tietokirja
Sundoms historia 1 Bertel Nygård 1994 Vaasa 951-9358-96-X SVE Vaasan kaupunki Tietokirja
Förminnen i Österbotten - från neandertalare till sockenbor Mikael Herrgård, Peter Holmblad 2005 Vaasa 952-5496-22-8 SVE Förlagsaktiebolaget Scriptum Tietokirja
Mickelsörarna Marita Bagge 1996 Vaasa 951-8902-59-3 SVE Maxmo Hembygdsförening Tietokirja
Öuran Susanne Semskar 1993 Pietarsaari 952-90-4538-7 SVE Larsmo Hembygdsförening r.f. Tietokirja
Larsmo - en skänk från havet Hans Appel, Peter Appel, Lars Haglund, Ulrika Rudbäck 1992 Pietarsaari 952-90-3945-X SVE Larsmo kommun och respektive upphovsrättsinnehavare Tietokirja
Hammarbandet - en bok om Österbottens allmogebätar Gösta Årgen 1998 Vaasa 951-97401-1-2 SVE Maalahden museoyhdistys Tietokirja
I storm och i stiltje - Rönnskärs losstation 1752-1983 Viking Söderholm 2001 Vaasa 952-91-3271-9 SVE Kotiseutuhistorian tutkimusryhmä Bergössä Tietokirja
Från havsbotten till bysamhälle Kurt A. West 1988 Vaasa 952-91-3726-5 SVE Ryhmä kotiseutututkijoita Tuovilasta ja sen ympäristöstä Tietokirja
Norrskär Hans Hästbacka 1993 Vaasa 951-8902-40-2 SVE Förlagsaktiebolaget Scriptum Tietokirja
Luonnonharrastajan FIN - lakeuksilta aarniometsiin Seppo Parkkinen 2002 Porvoo 951-35-6624-2 FIN Weilin+Göös Oy Tietokirja
Pearls of the Baltic Sea Anne Christine Brusendorff, Juha-Markku Leppänen, Nikololay Vlas 2007 Helsinki 978-952-92-2694-8 ENG Baltic Marine Environment Protection Commission Tietokirja
Metsät Pohjanmaan rannikolla/Kustskog i Österbotten Kristian Karlsson 1999 Vaasa 951-40-1669-6 FIN METLA, Kannuksen tutkimusasema Tietokirja
Saaristoympäristöt - nykytila, ongelmat ja mahdollisuudet Mikael von Numers 2001 Turku 951-53-2380-0 FIN Pohjoismaiden Saaristoyhteistyö Tietokirja
Puistoja Vaasassa ja Uumajassa Christine Bonn, Anders Enetjärm, Karin Eriksson, Karin Hanno, An 2004 Vaasa 952-99282-1-1 FIN Merenkurkun neuvosto Tietokirja
View first 20 View previous 20 Displaying 1 to 20 of 50 View last 20
Export as CSV