Name Sort in descending order   Author Sort in descending order   Year Sort in descending order   Printing Place Sort in descending order   ISBN Sort in descending order   Language Sort in descending order   Publisher Sort in descending order   Type Sort in descending order    
Björkö - en värld i Kvarken Svenolof Karlsson 1996 Vaasa 952-90-5899-3 SVE Björkö hembygdsforskare Tietokirja
Björkö - en värld i Kvarken II Karin Dahlström 2009 Vaasa 978-952-92-6290-8 SVE Björkö hembygdsforskare Tietokirja
I fädrens spår 50 år av hembygdsverksamhet Maj-Len Vestergård, Kaj-Erik Pått, Lisen Stolpe, Birgitta Berg 2009 Vaasa 978-952-92-4117-0 SVE Replot skärgårds hembygdsförening r.f. Tietokirja
Söderuddens skärgård 2 Bertil West 2007 Vaasa 978-952-92-3058-7 SVE Hembygdsinverteringsgruppen i Söderudden Tietokirja
Vaasan saaristo/Vasa skärgård I Tapio Osala 1988 Vaasa 951-99823-1-0 SVE/FIN O&G Kustannus Tietokirja
Vaasan saaristo/Vasa skärgård II Tapio Osala 1988 Vaasa 951-99823-2-9 SVE/FIN O&G Kustannus Tietokirja
Sundoms historia 1 Bertel Nygård 1994 Vaasa 951-9358-96-X SVE Vaasan kaupunki Tietokirja
Förminnen i Österbotten - från neandertalare till sockenbor Mikael Herrgård, Peter Holmblad 2005 Vaasa 952-5496-22-8 SVE Förlagsaktiebolaget Scriptum Tietokirja
Mickelsörarna Marita Bagge 1996 Vaasa 951-8902-59-3 SVE Maxmo Hembygdsförening Tietokirja
Haliaeetus albicilla Eero Murtomäki, Seppo Lammi, Ari Valkola, Juhani Koivusaari 2001 Vaasa 952-91-4037-1 FIN/SVE/ENG Seppo Lammi Kuvakirja
Hammarbandet - en bok om Österbottens allmogebätar Gösta Årgen 1998 Vaasa 951-97401-1-2 SVE Maalahden museoyhdistys Tietokirja
I storm och i stiltje - Rönnskärs losstation 1752-1983 Viking Söderholm 2001 Vaasa 952-91-3271-9 SVE Kotiseutuhistorian tutkimusryhmä Bergössä Tietokirja
Från havsbotten till bysamhälle Kurt A. West 1988 Vaasa 952-91-3726-5 SVE Ryhmä kotiseutututkijoita Tuovilasta ja sen ympäristöstä Tietokirja
Vaasa-Vasa Risto Jalonen 2002 Vaasa 951-98343-2-X FIN/SVE/ENG Waasa Graphics Oy Kuvakirja
Norrskär Hans Hästbacka 1993 Vaasa 951-8902-40-2 SVE Förlagsaktiebolaget Scriptum Tietokirja
Metsät Pohjanmaan rannikolla/Kustskog i Österbotten Kristian Karlsson 1999 Vaasa 951-40-1669-6 FIN METLA, Kannuksen tutkimusasema Tietokirja
Puistoja Vaasassa ja Uumajassa Christine Bonn, Anders Enetjärm, Karin Eriksson, Karin Hanno, An 2004 Vaasa 952-99282-1-1 FIN Merenkurkun neuvosto Tietokirja
Lappajärvi - yhteistyöllä vesistöt kuntoon Liisa Maria Rautio 2002 Vaasa 952-11-1317-0 FIN Lappajärvi Life-projekti, Länsi-Turunmaan ympäristökeskus Tietokirja
Merenkurkun neuvosto 25 vuotta Stig Björkas 1997 Vaasa 951-97750-0-5 FIN Merenkurkun neuvosto Tietokirja
Jääkauden jälkinäytös Tiina Hietikko-Hautala 2010 Vaasa 978-952-257-093-2 FIN Merenkurkun maailmanperintöneuvottelukunta Tietokirja
View first 20 View previous 20 Displaying 1 to 20 of 50 View last 20
Export as CSV