Name Sort in descending order   Author Sort in descending order   Year Sort in descending order   Printing Place Sort in descending order   ISBN Sort in descending order   Language Sort in descending order   Publisher Sort in descending order   Type Sort in descending order    
I storm och i stiltje - Rönnskärs losstation 1752-1983 Viking Söderholm 2001 Vaasa 952-91-3271-9 SVE Kotiseutuhistorian tutkimusryhmä Bergössä Tietokirja
Farlederna berättar - Gamla sjökartor över Finlands skärgårdar Ulla Ehrensvärd, Kurt Zilliacus 1998 Porvoo 951-52-1688-5 SVE Konstsamfundet - Söderströms Karttakirja
Jääkauden jälkinäytös Tiina Hietikko-Hautala 2010 Vaasa 978-952-257-093-2 FIN Merenkurkun maailmanperintöneuvottelukunta Tietokirja
Vaasan saaristo/Vasa skärgård I Tapio Osala 1988 Vaasa 951-99823-1-0 SVE/FIN O&G Kustannus Tietokirja
Vaasan saaristo/Vasa skärgård II Tapio Osala 1988 Vaasa 951-99823-2-9 SVE/FIN O&G Kustannus Tietokirja
Björkö - en värld i Kvarken Svenolof Karlsson 1996 Vaasa 952-90-5899-3 SVE Björkö hembygdsforskare Tietokirja
Öuran Susanne Semskar 1993 Pietarsaari 952-90-4538-7 SVE Larsmo Hembygdsförening r.f. Tietokirja
Merenkurkun neuvosto 25 vuotta Stig Björkas 1997 Vaasa 951-97750-0-5 FIN Merenkurkun neuvosto Tietokirja
Luonnonharrastajan FIN - lakeuksilta aarniometsiin Seppo Parkkinen 2002 Porvoo 951-35-6624-2 FIN Weilin+Göös Oy Tietokirja
Östersjön Seppo Keränen 1996 Porvoo 951-0-21341-1 SVE WSOY Kuvakirja
Vaasa-Vasa Risto Jalonen 2002 Vaasa 951-98343-2-X FIN/SVE/ENG Waasa Graphics Oy Kuvakirja
Opetus- ja kulttuuriministeriö/Kulttuuri- ja taidepolitiikan osa 2015 978-952-263-353-8 Suomi, svenska Opetus- ja kulttuuriministeriö
Saaristoympäristöt - nykytila, ongelmat ja mahdollisuudet Mikael von Numers 2001 Turku 951-53-2380-0 FIN Pohjoismaiden Saaristoyhteistyö Tietokirja
Förminnen i Österbotten - från neandertalare till sockenbor Mikael Herrgård, Peter Holmblad 2005 Vaasa 952-5496-22-8 SVE Förlagsaktiebolaget Scriptum Tietokirja
Kvarkens folk Mary-Ann Gröhn 2007 Helsinki 978-952-5054-29-1 SVE Taiteen edistämiskeskus Kuvakirja
Mickelsörarna Marita Bagge 1996 Vaasa 951-8902-59-3 SVE Maxmo Hembygdsförening Tietokirja
I fädrens spår 50 år av hembygdsverksamhet Maj-Len Vestergård, Kaj-Erik Pått, Lisen Stolpe, Birgitta Berg 2009 Vaasa 978-952-92-4117-0 SVE Replot skärgårds hembygdsförening r.f. Tietokirja
Lappajärvi - yhteistyöllä vesistöt kuntoon Liisa Maria Rautio 2002 Vaasa 952-11-1317-0 FIN Lappajärvi Life-projekti, Länsi-Turunmaan ympäristökeskus Tietokirja
Österbotten Lennart Pensar, Calr Estlander, Ragnar Bäck, Arne Appelgren, Kur 1960 SVE Svensk-Österbottniska Samfundet Tietokirja
Från havsbotten till bysamhälle Kurt A. West 1988 Vaasa 952-91-3726-5 SVE Ryhmä kotiseutututkijoita Tuovilasta ja sen ympäristöstä Tietokirja
View first 20 View previous 20 Displaying 1 to 20 of 50 View last 20
Export as CSV