Name Sort in ascending order   Author Sort in ascending order   Year Sort in ascending order   Printing Place Sort in ascending order   ISBN Sort in ascending order   Language Sort in ascending order   Publisher Sort in ascending order   Type Sort in ascending order    
Saaristoympäristöt - nykytila, ongelmat ja mahdollisuudet Mikael von Numers 2001 Turku 951-53-2380-0 FIN Pohjoismaiden Saaristoyhteistyö Tietokirja
I fädrens spår 50 år av hembygdsverksamhet Maj-Len Vestergård, Kaj-Erik Pått, Lisen Stolpe, Birgitta Berg 2009 Vaasa 978-952-92-4117-0 SVE Replot skärgårds hembygdsförening r.f. Tietokirja
Från havsbotten till bysamhälle Kurt A. West 1988 Vaasa 952-91-3726-5 SVE Ryhmä kotiseutututkijoita Tuovilasta ja sen ympäristöstä Tietokirja
Haliaeetus albicilla Eero Murtomäki, Seppo Lammi, Ari Valkola, Juhani Koivusaari 2001 Vaasa 952-91-4037-1 FIN/SVE/ENG Seppo Lammi Kuvakirja
Österbotten Lennart Pensar, Calr Estlander, Ragnar Bäck, Arne Appelgren, Kur 1960 SVE Svensk-Österbottniska Samfundet Tietokirja
Kvarkens folk Mary-Ann Gröhn 2007 Helsinki 978-952-5054-29-1 SVE Taiteen edistämiskeskus Kuvakirja
Sundoms historia 1 Bertel Nygård 1994 Vaasa 951-9358-96-X SVE Vaasan kaupunki Tietokirja
Vaasa-Vasa Risto Jalonen 2002 Vaasa 951-98343-2-X FIN/SVE/ENG Waasa Graphics Oy Kuvakirja
Luonnonharrastajan FIN - lakeuksilta aarniometsiin Seppo Parkkinen 2002 Porvoo 951-35-6624-2 FIN Weilin+Göös Oy Tietokirja
Östersjön Seppo Keränen 1996 Porvoo 951-0-21341-1 SVE WSOY Kuvakirja
View first 20 Displaying 41 to 50 of 50 View next 20 View last 20
Export as CSV