Flads and gloes

In flads, and especially in gloes where the water is sweeter, vegetation may look a little different. There are the usual pondweed species and charales; but spiny naiad, wigeongrass and horned pondweed are also common. The vegetation of gloes consists primarily of freshwater plants such as duckweed, mare´s tail and broad. In fresh water, common bladderworts also thrive. The common bladderwort is special because of its bladders on its leaves. With the help of these bladders, they capture bugs from the water, which they then feed on.

Image 1: Spiny naiad (Najas marina)

Image 2: Duckweed (Lemna minor)

Image 3: Common Mare´s tail (Hippuris vulgaris)

Image 4: Bladders on a common bladderwort (Utricularia vulgaris L.)

Sources

Airaksinen O., Karttunen K. (red.), 1999. Natura 2000 handbok över de finska naturtyperna, svensk översättning (Åhman M. och Stenberg M.) av den finska utgåvan Natura 2000 – luontotyyppiopas, Finlands miljöcentral, Ympäristöopas 46, 194 s.

Forststyrelsen. 2010. Skötsel- och användningsplan för Kvarkens yttre skärgård, förslag

Hannus J-J. 2010. Kartering av flador och glon i världsarvsområdet Kvarkens skärgård 2010. Sammanfattning/rapport, Forststyrelsen, Vasa

Hietikko-Hautala T. 2010. Jääkauden jälkinäytös – Merenkurkun saariston maailmanperintö. Waasa Graphics, Vasa

Lampinen R., Lahti T., Heikkinen M. 2012. Växtatlas 2011. Helsingfors Universitet och Naturhistoriska centralmuseet, Helsingfors. http://www.luomus.fi/vaxtatlas (besöksdatum 18.10.2012)

Rinkineva L., Bader P. 1998. Kvarkens natur. Kvarkenrådets publikationer 10, Vasa