Strategi 2016-2025

År 2016 fyller världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård 10 år. Tillsammans med 1030 andra världsarv är vi med och tar hand om unika platser på vår jord. Nu är det dags att göra en kort tillbakablick, men framförallt välja hur vi vill utveckla världsarvet de kommande åren.

Vi visionerar. Fotograf: Anette Bäck, Forststyrelsen

Forststyrelsens Naturtjänster koordinerar förvaltningen och utvecklingsarbetet i världsarvet tillsammans med en regional delegation. I Kvarkens skärgårds världsarvsdelegation ingår representanter för 29 lokala aktörer. Både intressegrupper och allmänheten har getts möjlighet att delta i förnyelsearbetet. Enligt resultaten från nya enkäter gjorda till både allmänheten och intressegrupper samt utgånde från två workshopar och tre diskussionstillfällen, vet vi att många anser att världsarvet är en viktig resurs för hela Vasaregionen och att man efterlyser fler satsningar på infrastruktur för besökare. Rapporter från workshoparna och repsons från allmänhet finns till höger på sidan.

Mer information om förnyelsearbetet i Kvarkens skärgård fås av världsarvdelegationens strategiarbetsgrupp:

  • Ralf Degerlund, ralf.degerlund@gmail.com, tfn 0400 86 73 49, världsarvsdelegationens ordförande
  • Susanna Lindeman, susanna.lindeman@metsa.fi, tfn 040 556 2652, Forststyrelsen
  • Ari Isosalo, ari.isosalo@netikka.fi, tfn 050 3527580, Intresseföreningen för en levande skärgård
  • Alf Hjerpe, alf.hjerpe@uponor.com, Södra Jungsunds samfällighet
  • Mikael Alaviitala, mikael.alaviitala@korsholm.fi, tfn 044 7271210, Korsholms kommun
  • Maria Backman, maria.backman@vaasa.fi, tfn 040 554 1900, Vasa stad
  • Rurik Ahlberg, rurik.ahlberg@korsholm.fi, tfn 040 594 7970, Korsholms kommun