Strategi 2016-2025

Vi visionerar. Fotograf: Anette Bäck, Forststyrelsen

Forststyrelsens Naturtjänster koordinerar förvaltningen och utvecklingsarbetet i världsarvet tillsammans med en regional delegation. I Kvarkens skärgårds världsarvsdelegation ingår representanter för 29 lokala aktörer. Både intressegrupper och allmänheten har getts möjlighet att delta i förnyelsearbetet. Enligt resultaten från nya enkäter gjorda till både allmänheten och intressegrupper samt utgånde från två workshopar och tre diskussionstillfällen, vet vi att många anser att världsarvet är en viktig resurs för hela Vasaregionen och att man efterlyser fler satsningar på infrastruktur för besökare. Världsarvsområdets strategi,rapporter från workshoparna och repsons från allmänhet finns till höger på sidan.