Världsarvets invigningsfest 8.9.2007

Världsarvet Kvarkens skärgård invigdes den 8 september av president Martti Ahtisaari. Dagen började med ett jubileumsseminarium på Åbo Akademi där cirka 200 personer fick ta del av musikunderhållning av Kari Laaksoharju och JAM som framförde de tre språkversionerna på världsarvsvisan Kvarken.

På seminariet hörde vi också Miljöminister Paula Lehtomäki, Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin, länsråd Sten-Olov Altin från Västernorrlands länsstyrelse samt Olav Jern landskapsdirektör, Österbottens Förbund.

Efter seminariet fortsatte festligheterna i Svedjehamn i Björköby. På programmet stod bland annat musikframträdanden av barn från Bjököby och sketch av Vivian Erlands och Johan Holm. President Martti Ahtisaari invigde världsnaturarvet genom att öppna porten till världsarvet och UNESCOs representat Mechtild Rössler överräckte det officiella certifikatet åt miljöminister Paula Lehtomäki

Under dagen hade allmänheten möjlighet att delta i diverse program som ordnades i Svedjehamn. De 500 första bjöds på gratis fisksoppa. Det fanns också möjlighet att bekanta sig med naturstigen Bodvattnet runt och de nya världsarvsguiderna. Ett annat alternativ var en kryssning i världsnaturarvet eller en tur i skylift för att se moränryggarna från luften. För barnen fanns det också guider på plats från Terranova och Neppe Pettersson som berättade sagor och sägner om Kvarken och istiden.

Allt som allt hade ungefär 1000 personer tagit sig ut till Svedjehamn för festligheterna och alla programpunkter var välbesökta. Också vädergudarna var på arrangörernas sida och under hela dagen sken solen på besökarna.

Festligheterna avslutades med dans på Fjärdskär vid Replot bron. På kvällen ordnades också transport över bron med Lilliputtitåget, vilket var mycket uppskattat av alla besökare oberoende av ålder. Dansen besöktes av cirka 500 personer, trots att höstnatten bjöd på ganska kallt väder.

Arrangörerna tackar alla som deltog i festligheterna samt alla talkoarbetare som ställt upp och ordnat en värdig invigningsfest för Finlands första naturarv på Unescos världsarvslista.