Arbetsgrupper

Världsarvsdelegationen har tillsatt en

Havs- och markanvändningsgrupp

Ansvarig instans: Södra Österbottens ELY-central

Markanvändningsgruppen inledde sitt arbete i början av 2007. Dess uppgift är att gå igenom lagstiftning, som berör markanvändningen på världsarvsområdet och utreda vad det innebär i praktiken för t ex landskapsvård och utvecklingsplanen för världsarvsområdet.

Ordförande: Leena Rinkineva-Kantola, Södra Österbottens ELY-central
Sekreterare: Anna-Kaisa Prinkkilä, Södra Österbottens ELY-central

Medlemmar:
Eva Sund-Knuuttila, Södra Österbottens ELY-central
Christine Bonn, Vasa stad
Karl-Erik Nylund, Korsnäs kommun
Harriet Nordman, Malax kommun
Peter Rex, Vörå-Maxmo kommun
Marika Häggblom, Korsholms kommun
Saini Heikkuri-Alborzi, Österbottens förbund
Olli Breilin, Geologiska forskningscentalen
Carina Järvinen, Forststyrelsen
Martin Håkans, markägarrepresentant

Samrådsgruppen Höga Kusten - Kvarkens skärgård

Ansvarig instans: Forststyrelsen

Samrådsgruppen för Höga Kusten - Kvarkens skärgård höll sitt första möte 18.1.2008. Gruppen huvuduppgift är att främja samarbetet mellan världsarvets två delar.

Medlemmar:
Olav Jern, Österbottens förbund
Leena Rinkineva-Kantola, Södra Österbottens NTM-central
Susanna Lindeman, Forststyrelsen
Rurik Ahlberg, Korsholms kommun
Ann-Sofie Backgren, Korsnäs kommun
Sten-Olov Altin, Länsstyrelsen Västernorrland
Torbjörn Engberg, Länsstyrelsen Västernorrland
Micael Melander, Kramfors kommun
Per Nylén, Örnsköldsviks kommun
Anna von Sydow (adjungerad), Naturvårdsverket