Finska världsarv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Finland finns det 6 kulturarv och 1 naturarv.

 

  1. Sveaborg (infördes på världsarvslistan 1991)

  2. Gamla Raumo (infördes 1991)

  3. Petäjävesi gamla kyrka (infördes 1994)

  4. Verla träsliperi och pappfabrik (1996)

  5. Sammallahdenmäki rösgravfält från bronsåldern (1999)

  6. Kvarkens skärgård (2006)

  7. Struves kedja (2005)