Natur

Kvarkens skärgård omfattar i praktiken hela yttre skärgårdszonen på fem kommuners områden. Området flyter samman med skyddsområdena på den svenska sidan, Höga Kustens skärgård. Avståndet mellan holmarna i Sverige och Finland är som kortast 20 km.

Flador och glor

Bild 1: Flador och glon i Kvarkens skärgård

De geologiska processerna i Kvarkens skärgård har pågått i miljontals år. Landhöjningen, som pågått sedan istidens avsmältning, började för ca 12 000 år sedan, blottlägger hela tiden nytt land där geologiska spår framträder. På grund av landhöjningen befinner sig därför Kvarkens naturtyper, vegetation och fauna kontinuerligt i ett föränderligt tillstånd – både under ytan och på land.

Skärgården, som är långgrund med många grynnor, erbjuder det rikliga sjöfågelbeståndet goda möjligheter att inta föda och häcka. De grunda fjärdarna och skyddade vikarna är också viktiga för flera fiskarter. Den skogstyp som växer på området påträffas endast på landhöjningsområden, och här kan man också hitta flera växtarter som är endemiska för Bottenviken. Finland har därför ett speciellt ansvar att skydda både dessa speciella naturtyper och enskilda arter.

Under de olika flikarna kan du läsa mera om naturtyperna, växtlighet samt djurlivet i Kvarkens skärgård.

Vinter i Kvarken

Bild 2: Kvarkens skärgård vintertid