Ett landskap i ständig förändring

I Kvarkens skärgård ser man tydliga spår efter den senaste istiden. För tillfället höjs landytan med ca 8 mm per år och det här betyder att nya landområden varje år stiger upp ovanför vattenytan. Naturen i Kvarkens skärgård förändras därför hela tiden och sätter sin prägel på både växt- och djurlivet i området.

Ett typiskt och kännetecknande drag för landskapet och naturen i Kvarkens skärgård är flada-glo-sjö-serier. I takt med landhöjningen avsnörs havsvikar från havet för att till slut bilda sjöar. En annan naturtyp som gör området speciellt, är primärsuccessionsskogen. Beroende på hur länge marken varit ovanför vattenytan kommer skogen och växtligheten att vara i olika stadier och därför se lite olika ut.

Stora delar av världsarvsområdet hör till Natura 2000, ett nätverk som arbetar för att skydda och bevara viktiga naturtyper och arter inom hela EU. Närmare beskrivningar på alla Natura 2000-typer kan du hitta här. Kvarken hör även till Östersjöns skyddsområden (HELCOM).