Vattenbruk

Vattenbruk innebär att fisk, skaldjur och alger odlas, för att sedan säljas. Fiskodlingar orsakar miljöproblem eftersom en del av fiskfodrets näringsämnen lämnas outnyttjade och tillsammans med fiskens avföring orsakar övergödning (se övergödning). Musselodlingar, å andra sidan, kan vara miljöbefrämjande eftersom musslor filtrerar partiklar ur vattnet och gör vattnet klarare. Dock anses inte denna metod vara kostnadseffektiv i Östersjön eftersom sedimentationen av avfallsprodukterna från musslorna, tillsammans med musslornas syreförbrukning, tar ut effekterna.

Bild 1 och 2: Musselodling på Åland

Källor

Lundberg, C. et al (2012). Undervattensmiljö i Norra Östersjön – Viktigt att tänka på vid havsnära planering. Närings-, trafik- och miljöcentralen, Helsingfors.